Tuyển dụng nhanh tại Lào Cai

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Lào Cai, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai
 >= 0
 31/03/2018
 Hải Dương, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 8 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm