VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 04/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 23/07/2018
 Lào Cai
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2018
 Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La
 10 triệu - 12 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 21/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Lào Cai
 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Lào Cai

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm