Tuyển dụng nhanh tại Lạng Sơn

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 30 triệu  31/08/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Lạng Sơn, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu  15/10/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn
 12 triệu - 15 triệu  06/09/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  13/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  16/10/2019
 Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  31/08/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn
 7 triệu - 10 triệu  15/09/2019
 Hà Nội, Lạng Sơn
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu  01/01/2021
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm