Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Cạn
 7 triệu - 10 triệu
 25/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Cạn
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 12/08/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn
 15 triệu - 20 triệu
 18/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn
 10 triệu - 12 triệu
 23/06/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh
 20 triệu - 30 triệu
 30/05/2018
 Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Sơn La
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm