VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lai Châu, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Lạng Sơn
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Lai Châu, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 26/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 10/02/2018
 Bắc Cạn, Bình Thuận, Đồng Nai, Hải Phòng, Lạng Sơn
 5 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn
 8 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm