Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2019
 Hà Nội, Thái Bình, Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu
 29/01/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 05/02/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 6 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu
 27/12/2018
 Bắc Giang, Cao Bằng, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 01/01/2019
 Bắc Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Bắc Cạn, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 20/12/2018
 Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 24/02/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn
 12 triệu - 15 triệu
 01/01/2021
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm