VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lai Châu, Lạng Sơn
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Lai Châu, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 13/02/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Sơn La, Lai Châu, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Lai Châu, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 25/02/2018
 Hà Nội, Lai Châu, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/12/2017
 Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La
 15 triệu - 20 triệu
 15/02/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La
 15 triệu - 20 triệu
 15/02/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2017
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu
 25 triệu - 30 triệu
 31/12/2017
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Lai Châu, Phú Thọ
 Thương lượng
 30/12/2017
 Lai Châu
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2017
 Lai Châu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm