Tuyển dụng nhanh tại Lai Châu

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 7 triệu - 10 triệu
 27/05/2018
 Hà Nội, Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 11/06/2018
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hòa Bình, Lai Châu
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai
 16 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu
 10 triệu - 16 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phúc
 20 triệu - 25 triệu
 15/06/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu
 Thương lượng
 31/05/2018
 Lai Châu, Lạng Sơn, Khác
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hà Nội, Bình Định, Hải Phòng, Lai Châu, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 03/08/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm