Tuyển dụng nhanh tại Lai Châu

 Việc làm mới

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Lai Châu, Khác
 5 triệu - 7 triệu
 29/11/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Phú Thọ, Lai Châu, Lào Cai
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lai Châu
 7 triệu - 10 triệu
 18/12/2018
 Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 08/12/2018
 Điện Biên, Hà Tây, Lai Châu, Ninh Bình, Sơn La

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm