Tuyển dụng nhanh tại Lai Châu

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  31/12/2019
 Lai Châu, Lào Cai, Quảng Nam
 8 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Lai Châu, Lào Cai, Quảng Nam
 5 triệu - 7 triệu  01/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  19/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  01/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  22/11/2019
 Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu  01/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  15/12/2019
 Lai Châu, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu  07/12/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm