Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Kiên Giang
 12 triệu - 15 triệu  15/12/2019
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu  25/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Kiên Giang
 5 triệu - 7 triệu  31/12/2019
 Đồng Nai, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu  25/01/2020
 Hà Nội, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu  29/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang
 12 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Kiên Giang
 12 triệu - 15 triệu  28/12/2019
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu  20/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ Sư Giám Sát Điện

 12 triệu - 15 triệu
 25/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Kiên Giang