Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  10/12/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  25/12/2019
 Gia Lai, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu  28/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 20 triệu - 30 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  07/12/2019
 Hà Nội, Điện Biên, Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 20 triệu  20/12/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 30 triệu  30/01/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu  15/12/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm