VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 19/04/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 29/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 18/04/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình
 Thương lượng
 15/04/2018
 Hòa Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hòa Bình
 Thương lượng
 30/04/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Hòa Bình, Khác
 5 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm