Tuyển dụng nhanh tại Hậu Giang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15 triệu - 20 triệu
 30/03/2019
 Cà Mau, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An
 5 triệu - 7 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 15 triệu - 20 triệu  30/03/2019
 Cà Mau, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu  15/04/2019
 Cà Mau, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu  15/04/2019
 Cà Mau, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng
 Thương lượng 30/04/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng 30/04/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang
 6 triệu - 10 triệu  01/04/2019
 Hậu Giang
 15 triệu - 30 triệu  31/03/2019
 Hậu Giang
 15 triệu - 30 triệu  26/03/2019
 Hậu Giang
 15 triệu - 30 triệu  31/03/2019
 Hậu Giang
 15 triệu - 30 triệu  31/03/2019
 Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm