Tuyển dụng nhanh tại Hậu Giang

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2019
 An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/01/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 15 triệu - 20 triệu
 09/03/2019
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang
 Thương lượng
 30/01/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 01/02/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 21/02/2019
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm