VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 08/03/2018
 Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hậu Giang, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang
 15 triệu - 20 triệu
 23/04/2018
 Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 24/03/2018
 Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 07/04/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 07/03/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 01/03/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre
 10 triệu - 12 triệu
 10/02/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2018
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm