Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 13/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 11/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu 10/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu 10/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu 08/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 15 triệu 13/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Hậu Giang

 10 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng

NV Kỹ Thuật (sale) Nông Nghiệp (vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ)

 7 triệu - 10 triệu
 08/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

Nhân Viên Kỹ Thuật (sale) Nông Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 11/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

Nhân Viên Thị Trường

 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng