Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu
 29/11/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang
 Thương lượng
 31/12/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2018
 An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/11/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 Thương lượng
 01/12/2018
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 6 triệu - 20 triệu
 01/12/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 16/12/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang
 1 triệu - 3 triệu
 20/11/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 01/12/2018
 An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm