Tuyển dụng nhanh tại Hậu Giang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 09/06/2018
 Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang
 6 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang
 4 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 12 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 22/06/2018
 An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Long An
 8 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 4 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 3 triệu - 30 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm