Tuyển dụng nhanh tại Hải Phòng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 05/11/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hải Phòng, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 01/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 29/11/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 8 triệu - 12 triệu
 15/11/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 01/12/2018
 Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm