Việc làm mới

 >= 30 triệu 31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Khác
 12 triệu - 15 triệu  30/01/2020
 Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng
 10 triệu - 20 triệu  15/12/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
 8 triệu - 12 triệu  20/12/2019
 Hải Phòng
 12 triệu - 30 triệu  03/03/2020
 Hải Phòng
 8 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hải Phòng
 17 triệu - 25 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 >= 30 triệu 31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khác
 20 triệu - 25 triệu  20/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  21/12/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  15/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh (hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình)

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Sơn Khu Vực Miền Bắc

 10 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh