Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hải Phòng

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2018
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 25/02/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 15/02/2018
 Hải Phòng
 Thương lượng
 03/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm