Tuyển dụng nhanh tại Hải Phòng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hải Phòng
 6 triệu - 8 triệu
 15/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu
 05/04/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 14 triệu
 30/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng

 Việc làm mới

 >= 30 triệu 20/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 >= 30 triệu 28/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 8 triệu - 30 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu  13/06/2019
 Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu  15/04/2019
 Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Hải Dương, Hải Phòng
 6 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  16/05/2019
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu  30/03/2019
 Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hải Phòng

Nhân Viên Kế Hoạch

 7 triệu - 10 triệu
 03/06/2019
 Hải Phòng