Tuyển dụng tiêu điểm

 6 triệu - 10 triệu
 28/02/2021
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu 28/01/2021
 Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu 31/01/2021
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu 19/02/2021
 Hải Dương, Hòa Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang
 20 triệu - 25 triệu 28/01/2021
 Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 6 triệu - 10 triệu 28/02/2021
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 8 triệu - 15 triệu 26/01/2021
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai
 20 triệu - 25 triệu 28/01/2021
 Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm