Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 01/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng
 8 triệu - 25 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Hải Dương
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Thái Bình
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hải Dương
 Thương lượng
 15/06/2018
 Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 07/08/2018
 Hà Nội, Hà Tây, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam
 11 triệu - 16 triệu
 28/05/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên
 15 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Hải Dương, Hưng Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm