VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu
 26/03/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 15/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Tĩnh
 Thương lượng
 30/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh
 Thương lượng
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Tĩnh
 12 triệu - 15 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hà Tĩnh
 Thương lượng
 31/03/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 23/04/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 23/05/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm