Việc làm mới

 5 triệu - 15 triệu  30/03/2019
 Hà Tĩnh
 7 triệu - 10 triệu  31/05/2019
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu  31/05/2019
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lai Châu
 5 triệu - 7 triệu  18/06/2019
 Hà Tĩnh, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  18/06/2019
 Hà Tĩnh, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  29/04/2019
 Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Lạng Sơn
 10 triệu - 12 triệu  13/04/2019
 Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  12/04/2019
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị
 15 triệu - 25 triệu  30/04/2019
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Thợ Hàn, Lắp Dựng Kết Cấu Thép

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê