VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Cần Thơ, Đắc Nông, Đồng Tháp, Gia Lai, Kon Tum
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Dương, Gia Lai, Kon Tum, Nghệ An, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Gia Lai
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Đắc Nông, Đồng Nai, Gia Lai
 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 Thương lượng
 30/01/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 12 triệu - 15 triệu
 30/01/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum
 10 triệu - 12 triệu
 27/01/2018
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 15 triệu - 20 triệu
 12/02/2018
 Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 15 triệu - 20 triệu
 20/01/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Đắc Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm