Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu 17/12/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu 02/01/2021
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai
 9 triệu - 12 triệu 15/12/2020
 Bình Dương, Đồng Nai
 8 triệu - 30 triệu 18/12/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang
 10 triệu - 15 triệu 10/12/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 8 triệu - 30 triệu 18/12/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 15 triệu - 20 triệu 15/12/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu 16/12/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu 17/12/2020
 Đồng Nai
 15 triệu - 20 triệu 14/12/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm