VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 7 triệu - 10 triệu
 27/05/2018
 Hà Nội, Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai
 15 triệu - 20 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Điện Biên, Hải Dương, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 20 triệu - 25 triệu
 15/06/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bình Dương, Bình Phước, Điện Biên, Hải Phòng
 20 triệu - 25 triệu
 31/05/2018
 Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 21/07/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 03/08/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 26/05/2018
 Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La
 Thương lượng
 30/05/2018
 Điện Biên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm