Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 17/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 21/01/2019
 Hà Nội, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 22/03/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai
 Thương lượng
 27/03/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên
 12 triệu - 15 triệu
 25/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hải Dương
 Thương lượng
 31/01/2019
 Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Đồng Nai, Điện Biên
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
 20 triệu - 25 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội, Điện Biên, Hải Dương, Hải Phòng, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 01/03/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên
 7 triệu - 10 triệu
 11/02/2019
 Điện Biên, Hải Phòng, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm