Tuyển dụng nhanh tại Cần Thơ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 15 triệu
 08/12/2020
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 09/12/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu 16/12/2020
 An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 5 triệu - 7 triệu 09/12/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu 07/12/2020
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu 09/12/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 7 triệu - 30 triệu 16/12/2020
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu 12/12/2020
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Phước, Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 15 triệu 08/12/2020
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 30 triệu 16/12/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm