Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 1 triệu - 3 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ
 6 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Cần Thơ, Hậu Giang
 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Cần Thơ
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 3 triệu - 5 triệu
 24/07/2018
 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 22/06/2018
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2018
 Cần Thơ, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm