Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 >= 30 triệu 31/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khác
 10 triệu - 12 triệu  31/08/2019
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu  25/08/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu  25/08/2019
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang
 6 triệu - 8 triệu  31/08/2019
 Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Bến Tre, Cần Thơ
 25 triệu - 30 triệu  31/08/2019
 Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu  10/09/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Tài Chính Ngân Hàng

 10 triệu - 12 triệu
 25/08/2019
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

 6 triệu - 8 triệu
 31/08/2019
 Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai