Tuyển dụng nhanh tại Cần Thơ

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu  20/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cần Thơ, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu  31/12/2019
 Cần Thơ
 6 triệu - 10 triệu  20/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Phước, Cần Thơ, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu  29/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang
 12 triệu - 15 triệu  05/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu  05/01/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai
 15 triệu - 20 triệu  16/12/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu  20/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Kiên Giang, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu  30/12/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An
 10 triệu - 20 triệu  15/12/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Lễ Tân Khách Sạn ( Cần Thơ)

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Cần Thơ