Tuyển dụng nhanh tại Cao Bằng

 VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Cạn
 16 triệu - 20 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu
 10 triệu - 16 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu
 15 triệu - 20 triệu
 20/06/2018
 Bắc Cạn, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 13/08/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn
 Thương lượng
 01/06/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ
 20 triệu - 25 triệu
 31/05/2018
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 12/08/2018
 Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Cao Bằng, Cần Thơ, Gia Lai
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang
 12 triệu - 15 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm