VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 Thương lượng
 26/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Thuận, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 Thương lượng
 10/06/2018
 Bình Thuận
 12 triệu - 15 triệu
 21/08/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận
 Thương lượng
 31/05/2018
 Bình Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 11/07/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Bình Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Bình Thuận
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Bình Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2018
 Bạc Liêu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm