Việc làm mới

 6 triệu - 9 triệu Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu Ninh Bình