Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu Thái Nguyên
 15 triệu - 22 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 7 triệu - 15 triệu Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu Bắc Giang