Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hà Nam, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  28/11/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu  31/12/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huê
 6 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hà Nội, Thái Bình
 10 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 18 triệu - 22 triệu  01/12/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm