Tuyển dụng nhanh ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 15/12/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 16/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Bình Dương
 18/12/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Hà Nội
 31/12/2020
 7 triệu - 12 triệu
 Long An
 17/12/2020
 15 triệu - 30 triệu
 Hà Nội
 15/12/2020
 10 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Vĩnh Long
 14/12/2020

 Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh