Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 30/06/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 15/07/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/07/2018
 Hà Nội

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/06/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/07/2018
 Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu
 15/07/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 19/07/2018
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm