Tuyển dụng nhanh ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 14 triệu
 30/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu
 31/03/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2019
 Đà Nẵng

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu  05/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Hà Nội, Hưng Yên
 5 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Đồng Nai
 15 triệu - 20 triệu  28/03/2019
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  12/04/2019
 Bắc Ninh
 6 triệu - 10 triệu  15/04/2019
 Hải Phòng
 9 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Bình Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm