Tuyển dụng nhanh ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Thừa Thiên Huê
 9 triệu - 13 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai