Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu Đắc Lắc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi