Tuyển dụng nhanh ngành QA-QC/ Thẩm định/ Giám định

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 15/07/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu  25/05/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu  31/05/2019
 Hải Dương
 12 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  20/05/2019
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu  31/05/2019
 Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu  20/05/2019
 Đà Nẵng
 25 triệu - 30 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  15/06/2019
 Hải Dương
 5 triệu - 7 triệu  20/05/2019
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên QAqc Hóa Học

 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2019
 Bà Rịa - Vũng Tàu

QC/qa (lương Từ 6-20 Triệu)

 6 triệu - 20 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh