Tuyển dụng nhanh ngành Thiết kế - Mỹ thuật

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 06/06/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 05/04/2019
 Đà Nẵng
 10 triệu - 15 triệu
 30/03/2019
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 07/04/2019
 Đà Nẵng

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Khánh Hòa
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Thái Nguyên
 6 triệu - 9 triệu  30/03/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 13 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Designer

 7 triệu - 10 triệu
 06/04/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thiết Kế

 7 triệu - 10 triệu
 07/04/2019
 Hà Nội

Artist - Graphic Designer (thiết Kế Mỹ Thuật)

 6 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng

Thiết Kế Nội Thất

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hải Phòng

Kiến Trúc Sư

 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2019
 Ninh Bình

Nhân Viên Thiết Kế Thêu Vi Tính

 10 triệu - 12 triệu
 23/05/2019
 Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh