Tuyển dụng nhanh ngành Hoạch định - Dự án

 Việc làm mới

 14 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 10 triệu - 16 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An