Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu Bình Dương
 20 triệu - 25 triệu An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng, Long An, Tây Ninh
 20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh