Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hà Nội
 12 triệu - 18 triệu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khác
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 6 triệu - 12 triệu Hải Dương