Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 20/06/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 8 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 05/06/2019
 Đắc Lắc, Khánh Hòa
 8 triệu - 15 triệu
 15/06/2019
 Cao Bằng, Phú Thọ, Phú Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu
 30/05/2019
 Tây Ninh
 8 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Bình Dương

 Việc làm mới

 10 triệu - 20 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Đà Nẵng
 8 triệu - 15 triệu  31/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu  30/05/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hải Dương
 10 triệu - 15 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu  03/06/2019
 Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu  10/06/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  10/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 15 triệu - 20 triệu  06/06/2019
 Bình Dương
 6 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/05/2019
 Hải Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Bảo Trì

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2019
 Hồ Chí Minh

Giám Sát Công Trình Làm Tại HCM - HN

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Hiện Trường

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Thiết Kế Điện

 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2019
 Hải Dương

Nhân Viên Lắp Ráp Đèn Xe

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh