Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu 25/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 8 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 03/09/2020
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Đốc Xưởng

 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2020
 Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật

 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Cơ Khí Tiện Cnc

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Cơ Khí

 10 triệu - 12 triệu
 12/06/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Cơ Điện

 10 triệu - 12 triệu
 12/06/2020
 Hải Phòng

Kỹ Sư Điều Khiển

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật [ Hồ Chí Minh ]

 7 triệu - 10 triệu
 01/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội