Tuyển dụng nhanh ngành Kỹ thuật

 10 triệu - 15 triệu
 Hà Nam, Quảng Ninh
 15/12/2020
 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nam
 15/12/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 15/12/2020
 9 triệu - 12 triệu
 Bình Dương, Đồng Nai
 15/12/2020
 10 triệu - 14 triệu
 Hồ Chí Minh
 16/12/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Bình Thuận
 15/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình
 7 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 11 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình
 6 triệu - 11 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Bình Dương
 7 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang