Tuyển dụng nhanh ngành Hóa học - Sinh học

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bình Dương
 9 triệu - 13 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu
 3 triệu - 5 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương