Tuyển dụng nhanh ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh Hòa
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2018
 Hà Nội, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hà Nam, Hà Tây, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 23/12/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm