Tuyển dụng nhanh ngành Điện - Điện tử - Điện lạnh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 19/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hà Nam
 10 triệu - 18 triệu
 15/04/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2019
 Hưng Yên
 7 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Ninh Bình
 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 10 triệu - 20 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận
 10 triệu - 12 triệu  25/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Long An
 8 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  15/04/2019
 Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cơ Điện

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

[quận 2] Kỹ Sư Tự Động Hóa.

 10 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Kỹ Sư

 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2019
 Hòa Bình

Kỹ Sư Điện

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình

Sales Support Engineer

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh