Tuyển dụng nhanh ngành Dầu khí - Hóa chất

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 05/06/2020
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu 20/06/2020
 Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu 24/07/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Nghệ An
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu 05/06/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng
 18 triệu - 25 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh

 8 triệu - 15 triệu
 06/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Đường ống Cơ Khí

 18 triệu - 25 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai

Nhân Viên QA

 10 triệu - 12 triệu
 20/06/2020
 Hải Phòng

Quản Lý Chất Lượng (qc) Làm Việc Tại Hải Dương

 7 triệu - 10 triệu
 05/06/2020
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng

Sales Engineer

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lái Xe Dấu D [vũng Tàu]

 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hóa

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật Men

 7 triệu - 10 triệu
 05/06/2020
 Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (qc) Cơ Khí

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Công Nhân Kho (long An)

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2020
 Long An

Kỹ Sư Mỏ

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Nghệ An

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

 7 triệu - 10 triệu
 06/06/2020
 Bình Dương

Kỹ Sư Hóa

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020
 Tây Ninh