Tuyển dụng nhanh ngành Dầu khí - Hóa chất

 8 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 01/02/2021

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu Hà Nam