Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 20/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 25/11/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  01/12/2019
 Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 10 triệu - 15 triệu  10/12/2019
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hưng Yên
 7 triệu - 12 triệu  12/12/2019
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  05/12/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Bình Phước
 10 triệu - 12 triệu  20/11/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm