Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Đà Nẵng, Quảng Nam
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Long An
 10 triệu - 12 triệu
 10/10/2019
 Bình Dương

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hà Nội
 9 triệu - 14 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 >= 30 triệu 30/09/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khác
 10 triệu - 12 triệu  30/10/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 8 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Đà Nẵng
 12 triệu - 14 triệu  15/10/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm