Tuyển dụng nhanh ngành Cơ khí - Chế tạo

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Đắc Lắc
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/03/2018
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 22/03/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm