Tuyển dụng nhanh ngành Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng

 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nội
 10/12/2020
 5 triệu - 7 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 15/12/2020
 8 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 16/12/2020
 8 triệu - 15 triệu
 Hồ Chí Minh
 17/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 20 triệu - 30 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

 Việc làm mới

 5 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Bình
 20 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh