Tuyển dụng nhanh ngành Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng

 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nội
 10/12/2020
 8 triệu - 30 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang
 04/12/2020
 20 triệu - 30 triệu
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình
 05/12/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Hồ Chí Minh
 13/12/2020
 10 triệu - 12 triệu
 Hà Nội
 07/12/2020

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Bình