Tuyển dụng nhanh ngành Pháp luật/ Pháp lý

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Đắc Lắc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi
 15 triệu - 20 triệu Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu Hải Dương