Tuyển dụng nhanh ngành Pháp luật/ Pháp lý

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu Đắc Lắc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi