Tuyển dụng nhanh ngành Người giúp việc/ Phục vụ/ Tạp vụ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh
 3 triệu - 5 triệu  31/05/2019
 Hồ Chí Minh
 4 triệu - 6 triệu  30/05/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  22/05/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 8 triệu  20/05/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phục Vụ Bàn

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Cafe Cali

 3 triệu - 5 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh