Tuyển dụng nhanh ngành Người giúp việc/ Phục vụ/ Tạp vụ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu  30/07/2019
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu  31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  10/08/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu  30/07/2019
 Hà Nội
 4 triệu - 7 triệu  30/07/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu  31/07/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  18/08/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu  30/08/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Phục Vụ Ca Tối (hcm)

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Ca Pha Chế

 8 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Quán Hát Đi Làm Ngay (nữ)

 15 triệu - 20 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội