Tuyển dụng nhanh ngành Hàng hải

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu 24/06/2020
 Hà Nội
 8 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 10 triệu - 25 triệu 20/06/2020
 Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 9 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 11 triệu 30/06/2020
 Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu 20/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu 31/07/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 20 triệu - 25 triệu 25/06/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 20 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 25 triệu 20/06/2020
 Hải Phòng
 5 triệu - 9 triệu 15/06/2020
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

 5 triệu - 9 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Máy Tàu Thủy-hải Phòng

 10 triệu - 25 triệu
 20/06/2020
 Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình Thủy

 15 triệu - 20 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Thị Trường Gom Hàng Lẻ Lcl Logistics

 8 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

Giám Sát Vận Tải (tại Nhà Máy Vũng Tàu)

 20 triệu - 25 triệu
 25/06/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh (hàng Kỹ Thuật)

 15 triệu - 20 triệu
 20/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng

Trợ Lý Chủ Tịch

 15 triệu - 20 triệu
 24/06/2020
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện Hàng Hải

 7 triệu - 11 triệu
 30/06/2020
 Hải Phòng

Sales Excutive Logistics

 7 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh