Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương
 15 triệu - 17 triệu  30/11/2019
 Đồng Nai
 12 triệu - 15 triệu  05/12/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Thư Ký Tổng Hợp (quận 5)

 8 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2019
 Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Giỏi Tiếng Anh

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

 6 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa