Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 17 triệu - 25 triệu
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 31/10/2020
 15 triệu - 20 triệu
 Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh
 02/11/2020

 Việc làm mới

 15 triệu - 25 triệu Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình
 17 triệu - 25 triệu Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh