Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 15 triệu - 25 triệu 28/08/2020
 Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình
 10 triệu - 15 triệu 27/08/2020
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 12 triệu - 20 triệu 31/08/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 22/08/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu 20/08/2020
 Hà Nam
 12 triệu - 15 triệu 31/08/2020
 Hưng Yên
 7 triệu - 15 triệu 23/08/2020
 Bắc Giang
 6 triệu - 15 triệu 15/08/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 16/08/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm