Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh
 14 triệu - 16 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Đà Nẵng
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 8 triệu - 14 triệu  30/09/2019
 Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/10/2019
 Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 8 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Trưởng Nhóm Phiên Dịch Tiếng Trung

 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019
 Hà Nam

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung

 12 triệu - 15 triệu
 03/12/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Nghiệp Vụ(sale Assistant/machandiser)

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương

Giáo Viên Tiếng Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2019
 Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Anh

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

 6 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Software Developer/ Kcn Long Thành

 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai