Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu
 25/05/2019
 Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 03/08/2019
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 01/08/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Bắc Ninh

 Việc làm mới

 18 triệu - 25 triệu  08/06/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 Thương lượng 15/06/2019
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu  09/08/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 15 triệu  30/05/2019
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu  30/06/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm