Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 15/11/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu
 01/12/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 13/12/2018
 Hải Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giáo Viên Tiếng Anh

Walkie-talkie Vietnam

 7 triệu - 10 triệu
 01/01/2019
 Hồ Chí Minh

Business Management

Dai A Technology Co., Ltd

 >= 30 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Trường Nhật Ngữ (004)

Công Ty TNHH Delta Solutions Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sinh Quản Biết Tiếng Hoa

Công Ty TNHH May Accasette

 Thương lượng
 31/12/2018
 Bình Dương, Long An

Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh

 Tìm kiếm nâng cao