Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 25 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 15 triệu - 25 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  15/04/2019
 Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu  20/04/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Bắc Ninh
 8 triệu - 11 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huê

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 27/03/2019
 Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Anh

 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội

Giáo Viên Dạy Tiếng Anh

 4 triệu - 6 triệu
 30/03/2019
 Ninh Thuận