Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/01/2018
 Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 13 triệu - 30 triệu
 15/02/2018
 Hà Nội
 16 triệu - 19 triệu
 31/01/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/01/2018
 Quảng Nam
 Thương lượng
 30/01/2018
 Đà Nẵng
 20 triệu - 25 triệu
 03/02/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 28/02/2018
 Nghệ An

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm 

 TÌM VIỆC LÀM HẤP DẪN

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Công Ty TNHH Rps Vina

 16 triệu - 19 triệu
 31/01/2018

Nhân Viên Sale

Nibika Coffee

 Thương lượng
 30/01/2018