Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 22/07/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 19/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 20/07/2018
 Hà Nội, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 21/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 19/07/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 22/07/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 05/07/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 19/07/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm