Tuyển dụng nhanh ngành Bảo vệ/ An ninh/ Vệ sỹ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 24/06/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Thái Bình

 Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu  01/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu  30/05/2019
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu  07/06/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu  30/07/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  24/06/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu  27/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu  07/06/2019
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu  12/06/2019
 Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm