Tuyển dụng nhanh ngành Bảo vệ/ An ninh/ Vệ sỹ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 12/04/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 07/04/2018
 Hồ Chí Minh

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lai Châu, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 19/04/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 20/04/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 23/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 21/04/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Yên Bái, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 29/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 11/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 01/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 05/04/2018
 Hà Nội, An Giang, Điện Biên, Hà Tây, Hà Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm