Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 05/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh
 5 triệu - 7 triệu
 25/09/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 20/09/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 02/09/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Lạng Sơn, Nam Định
 7 triệu - 10 triệu
 06/10/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Hải Phòng, Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 28/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 03/09/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng
 5 triệu - 7 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 24/08/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 07/09/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 21/09/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Nam, Hòa Bình, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 02/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Hà Nam, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu
 03/09/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 17/09/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm