Tuyển dụng nhanh ngành Thực phẩm - Đồ uống

 Việc làm mới

 8 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hà Nam