Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu Hà Nội
 10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh