Tuyển dụng nhanh ngành Hàng gia dụng

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh