Tuyển dụng nhanh ngành Điện tử viễn thông

 8 triệu - 10 triệu
 Đắc Lắc, Đắc Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Lâm Đồng
 30/09/2020
 10 triệu - 15 triệu
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai
 25/09/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Bình Dương
 30/09/2020
 19 triệu - 30 triệu
 Hồ Chí Minh
 01/10/2020

 Việc làm mới

 10 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
 19 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
 8 triệu - 12 triệu Bình Dương
 10 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai
 8 triệu - 10 triệu Đắc Lắc, Đắc Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Lâm Đồng
 10 triệu - 12 triệu Bình Dương