Việc làm mới

 7 triệu - 8 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu Hà Nội
 19 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh