Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 Việc làm mới

 8 triệu - 14 triệu  31/08/2019
 Hồ Chí Minh
 >= 30 triệu 30/08/2019
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu  20/09/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu  21/11/2019
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Dịch Thuật

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc

 7 triệu - 10 triệu
 20/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 12 triệu - 15 triệu
 05/09/2019
 Hòa Bình

Chứng Từ XNK

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2019
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp - Chuyên Về Thuế

 10 triệu - 15 triệu
 31/08/2019
 Hà Nội