Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  15/04/2019
 Hồ Chí Minh, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu  10/06/2019
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 8 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Hà Nội
 8 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu  29/04/2019
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng 31/03/2019
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 27/03/2019
 Bắc Giang

Nhân Viên Chứng Từ Cần Gấp

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Hồ Chí Minh