Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 VIỆC LÀM MỚI

 Cạnh tranh
 28/02/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 10/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hải Phòng
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 6 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bình Dương
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 22/04/2018
 Hà Nội
 10 triệu - 12 triệu
 15/03/2018
 Bắc Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm