Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 8 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai