Tuyển dụng nhanh ngành Vật tư/Thiết bị/Mua hàng

 Việc làm mới

 7 triệu - 12 triệu Bình Dương
 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh