Tuyển dụng nhanh ngành Vật tư/Thiết bị/Mua hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 28/06/2020
 Hà Nội

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 25/06/2020
 Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 27/06/2020
 Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu 28/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 29/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 26/07/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
 7 triệu - 10 triệu 27/06/2020
 Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Bắc Ninh
 15 triệu - 30 triệu 30/06/2020
 Hà Nội
 15 triệu - 30 triệu 30/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu 28/06/2020
 Hà Nội

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

[hồ Chí Minh] Nhân Viên Thu Mua Ngành F&b

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua [bình Dương]

 7 triệu - 10 triệu
 27/06/2020
 Bình Dương

Nhân Viên Thống Kê Kho

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Bắc Ninh

Nhân Viên Kho - NM Đá Hà Nam

 7 triệu - 10 triệu
 16/06/2020
 Hà Nam

Nhân Viên Thu Mua

 7 triệu - 10 triệu
 29/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Mua Hàng

 7 triệu - 10 triệu
 28/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Long Biên

 15 triệu - 30 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội

Purchasing Staff

 7 triệu - 10 triệu
 27/06/2020
 Hà Nam

Supplier Quality Manager

 15 triệu - 30 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hưng Yên

Nhân Viên Mua Hàng Vật Tư Tại Sơn La

 7 triệu - 10 triệu
 09/06/2020
 Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La

Nhân Viên Kỹ Thuật - Vật Tư

 7 triệu - 10 triệu
 16/06/2020
 Hà Nội

Thủ Kho Công Trình

 7 triệu - 10 triệu
 26/07/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp

Nhân Viên Logistics

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh